Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2016

08:51
3118 fbdb
Reposted frompierdolony pierdolony viascorpix scorpix
08:51
1582 1d9a 500
Reposted fromsercowisko sercowisko viatosiaa tosiaa
08:43
"Teraz będzie ciężko, ciągle będzie w Twoich myślach, codziennie będziesz wspominała te najlepsze chwilę, zapominając o tych, które wywoływały smutek i łzy. Będziesz płakać. Coraz więcej. Aż w końcu po jakimś czasie zrozumiesz że to już nie wróci. Zrozumiesz że nie możesz żyć przeszłością. Nauczysz się z tym żyć ale nigdy nie zapomnisz."

— FB-niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
08:43
1373 1fed
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialeksandra leksandra
08:42
3360 a9b5
gałczyński.
Reposted fromrol rol vialady-of-theflowers lady-of-theflowers
08:42
3261 05f0
Sherlock
Reposted fromvaka vaka vialady-of-theflowers lady-of-theflowers
08:42
2319 4ddb
Reposted fromMatalisman Matalisman viaHypothermia Hypothermia
08:41
9942 2d2f 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaaniuszka aniuszka
08:41
4228 9680
Reposted fromscorpix scorpix viaaniuszka aniuszka
08:39
3591 df7d 500
Reposted fromsebazet sebazet viaHypothermia Hypothermia
08:38
9287 e8f1
Reposted fromhawke hawke viamushu mushu
08:38
9891 3a63
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamushu mushu
08:37
5090 70cd 500
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo viamushu mushu
08:37
4416 1192
Reposted frompszczola91 pszczola91 viamushu mushu
08:37
Reposted fromtfu tfu viamushu mushu
08:37
08:36
08:35
Chcę mieć z tobą romans. Pod jednym warunkiem: na całe życie.
— Jerzy Alski - Za dużo miłości
08:33
9410 124d 500
Reposted frombiru biru viacoffeebitch coffeebitch
08:32
0019 bd1b 500
Reposted fromfungi fungi viacoffeebitch coffeebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl