Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

18:17
ShereenAyoub(:
18:16
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viate-quiero te-quiero
18:16
0755 14f5 500
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viavol vol
18:15

Jednocześnie chcę i nie chcę Cię spotkać. Boję się spojrzeć Ci w oczy, ale zastanawiam sie co mogłabym w nich zobaczyć. Wycięłam Cię już z życia, ale nie z siebie, nie z głowy, nie z myśli.

— !
Reposted frommalusiaa malusiaa viamuflena muflena
18:12
Zauważyłaś, że książka po kilkakrotnym przeczytaniu staje się o wiele grubsza, niż była? [...] Jakby za każdym razem coś zostawało między kartkami: uczucie, myśli, odgłosy, zapachy... A gdy po latach zaczynam ją kartkować, odnajdujemy w niej nas samych, młodszych, innych... Książka przechowuje nas jak zasuszony kwiat; odnajdujemy w niej siebie i jakby nie siebie.
— Cornelia Funke
Reposted frommissljud missljud viamaua maua
18:11
Mouse rat rocks ;D
Reposted fromcelaeno celaeno viaAnna-Hexe Anna-Hexe
18:10
18:10
1144 3c6d 500
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaLotusFlower LotusFlower
18:10
4481 2450
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
18:10
Reposted fromoll oll viakjuik kjuik
18:09
0760 bfe0 500
Reposted fromginnyvere ginnyvere viakjuik kjuik
18:07
Reposted fromFlau Flau
18:05
Najpierw myślisz o kimś kilka minut i zapominasz na wiele godzin. 
Później rozmyślasz o nim cały dzień, zapominając na kilka kwadransów. 
Jeszcze później ten ktoś siedzi Ci w głowie niemal cały czas, a Ty zapominasz o nim zaledwie na kilka minut.
I nawet nie zdążysz spostrzec, kiedy się od tego kogoś uzależnisz.
— to takie przerażające...
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamuflena muflena
18:04
1565 b31d
Reposted frompociemucka pociemucka viapiromanka piromanka
18:03
4654 67f5
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
17:51
Reposted frombittereros bittereros vianoisetales noisetales
17:50
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaimara imara
17:47
1682 03d6 500
17:46
7670 3477
Reposted fromtwice twice via21gramow 21gramow
17:45
0906 9c04 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl